KALİTE

* Plastik sektöründe ürünlerimizi sürekli iyileştirerek ve geliştirerek pazar payımızı korumayı ve artırmayı,

* Müşterilerimizin çözüm ortağı olarak, istek ve beklentilerini karşılayan ürünler üretmeyi,

* Çalışanlarımızın Planlı eğitimler ile bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi, tüm çalışanların etkili bir iletişim içinde iyileştirme faaliyetlerine aktif katılımını,

* Kuruluş hedeflerine ulaşmak için; tüm süreçlerimizde Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini her kademede gözden geçirerek, performans parametrelerine göre sürekli iyileştirilmesini,

* Yasal ve standart şartlarının yerine getirilmesini

ÇEVRE

* Sektörümüz ile ilgili çevre kanunu, hüküm ve yönetmeliklere ve ilgili mevzuatlara uymayı,

* Gerekli bakım programları, yatırım projeleri ve yeni öneriler ile enerji tüketimini azaltmayı,

* Doğal kaynakların tüketimini azaltmayı,

* Katı atıklarımızın geri dönüşümünü ve geri kazanılamayacak atıkların çevreye zarar vermeden uygun tekniklerle bertarafını sağlamayı,

* Çevre kirliliğini azaltmak için olabilecek olumsuz etkilerimizi iyileştirip performansımızı sürekli yükselteceğimizi, politikamız kapsamındaki faaliyet planlarına tüm çalışanların katılımını,

* Uygun yükümlülükleri yerine getirmeyi 

* Çevre duyarlılığının oluşturulması ve sürekli geliştirilmesi için çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve talep halinde işbirliği yapılan ve yerel toplumu bilinçlendirecek her türlü bilgiyi sunmayı

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

 

* KLSPLAST LTD. olarak, çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmaları bizim için öncelikli olup; verimliliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

* Sağlıklı ortamda çalışmak ve sıfır kaza hedefine ulaşmak için,

                         > Sürekli olarak gerekli tedbirleri zamanında almayı,

                         > Çalışanların bilinç düzeyini artırmayı ve risklerden haberdar etmeyi,

                         > Ortam şartlarını mümkün olduğunca iyileştirmeyi,

* İş kazalarını önlemek ve çalışanların sağlığını korumak ancak tüm çalışanlarımızın katılımı ile mümkündür. Bu amaca ulaşmak için;

                        > Her türlü kazayı ve kazaya ramak kalma olaylarını bildirmeyi,

                        > İş güvenliği kurallarına uymakla yükümlü olduğumuzu ve uyacağımızı,

* İş Sağlığı ve Güvenliği’ni sağlamada başta herkesin sorumlu olduğu bilinciyle davranacağımızı,

* İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her türlü kanun ve yasal mevzuatlara uymayı,

 

KLSPLAST LTD. Yönetimi olarak taahhüt ederiz.

 

 06.07.2017

İSA DALKIRAN

               GENEL MÜDÜR

©2014 - Klsplast Tüm Hakları Saklıdır.
TTR BİLİŞİM